Yemek Bursu Başvuruları Hakkında

Üniversitemiz bünyesinde verilecek olan ücretsiz yemek bursuna başvuracak öğrencilerimizin 11-28 Ekim 2021 tarihleri arasında ekte gönderilen evraklarla birlikte kayıtlı olduğu Dekanlığa/Müdürlüğe şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru evraklarında (Yemek Bursu Başvuru Formu ) talep edilen belgeler aşağıda belirtilmiş olup bu belgeler üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

1-İkametgah belgesi 
2-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 
3-Onaylı Gelir Belgesi
 4-Okuyan kardeşlere ait öğrenci belgesi 
5-Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname
 6-Velisinin Ev Sahibi Olmadığına Dair Belge 
7-Milli sporcular için belge (Gençlik Spor İl Müdürlüğünden veya Genel Müdürlükten alınmış olmalı) 
8-Birinci Derece Şehit veya Gazi Yakını Olduğunu Gösterir Belge

Not: Yemek Bursuna Başvuran Tüm Öğrenciler ekte yer alan "Yemek Bursu Aydınlatma Metni" ile birlikte başvuru evraklarını kendi Dekanlığına/Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir. 
VAHİDE BAŞKAN (0484) 212-1111 / 3601
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
7.10.2021